• ppapco@yahoo.com
 • ایران - مشهد، فکوری 59، پلاک2

آزمایشگاه روغن

گازكروماتوگرافي روغن

اين آزمايش مهمترين روش براي تشخيص عيوب در حال تكوين ترانس است. وظيفه دستگاه گاز كروماتوگرافي آناليز گازهاي محلول در روغن عايقي ترانس مي باشد. اين آناليز جهت شناخت وضعيت موجود و نحوه عملكرد ترانسفورماتورهاي قدرت به كارمي رود بدين صورت كه با تشخيص ميزان گازهاي محلول در روغن مي توان از صحت عملكرد ترانس اطمينان حاصل نموده و از بروز حوادث احتمالي جلوگيري نمود.

آزمايشات كنترل كيفيت روغن

روغن ترانسفور ماتور سه وظيفه اصلي عايق كنندگي، خنك كنندگي و محافظت از اجزاي داخلي ترانس را به عهده دارد. آزمايشات فيزيكي و شيميايي  براي تعيين صحت عملكرد روغن در رابطه با وظايف فوق را به عهده دارد كه در استاندارد IEC 60422 به تفصيل به آن پرداخته شده است.

  آزمايشات فيزيكي روغن

 • چگالی (دانسيته) در 20˚C
 • كشش بين سطحي
 • ويسكوزيته در 40˚C و100˚C
 • نقطه ريزش
 • نقطه اشتعال

با انجام اين آزمايشات وضعيت كيفي روغن مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

آزمايشات الكتريكي روغن

ولتاژ شكست
تانژانت دلتا
مقاومت ويژه در 90 درجه سانتی گراد

اين تستها وضعيت عايقي روغن را تعيين كرده و با مقايسه آنها با مقادير استاندارد مقاومت روغن در برابر استرسهاي الكتريكي اندازه گيري مي شود.

آزمايشات شيميایي روغن

 • رطوبت
 • اسيديته
 • PCB ( تعيين ميزان سمي بودن روغن)
  اين تستها براي تشخيص رفتار شيميايي  روغن بكار برده مي شود.

PCB: اين مواد بسيار سمي بوده و بعلت پايداري، مقادير غير مجازي از آنها در منابع زيست محيطي مختلف مانند منابع آبي و غذائي در بعضي نقاط ديده شده است. با روش اندازه گيريPCB  يكي از مهمترين منابع آلوده كننده محيط زيست كه بشكل روغن هاي عايقي در گذشته بكار مي رفته و اكنون دستور منع مصرف دارند شناسايي مي شود واقدامات بعدي از قبيل جمع آوري و يا تخريب برروي آن انجام مي شود.

آزمايشات كنترل كيفيت گاز SF6

شامل: رطوبت، اسيديته و خلوص گاز

SF6 (هگزافلوريد گوگرد) ماده بسيار عالي براي قطع قوس الكتريكي است. اين گاز انرژي بالاي ناشي از  قوس را  به خوبي خنك مي سازد و خاصيت الكترونگاتيويته آن باعث مي شود تا ولتاژهاي بالا را تحمل نمايد.تحت شرايط مشابه قدرت خاموش‌كنندگي SF6  تا صد  برابر بالاتر از هوا است و استقامت الكتريكي آن 5/2 تا 3 برابرهوا مي باشد بنابراين هرگونه آلودگي در گاز يا تغيير در تركيب شيميايي آن منجربه صدمه زدن می شود.

تست فورفورال

عامل اصلي تعيين كننده عمر ترانس كاغذ است .تخريب مواد سلولزي عايق جامد تجهيزات برقي پر شده با روغن منجر به تشكيل چند تركيب ويژه حاصل از تجزيه سلولز همچون مشتقات فوران مي باشد .مشتقات فوران با وجود اين كه سهم بزرگي از باقيمانده هاي جذب شده روي كاغذ هستند به طور جزئي در روغن قابل حل مي باشند كه اندازه گيري اين مقاديروضعيت كاغذ ترانس را مشخص مي كند.

از دیگر فعالیت های این شرکت می توان به بررسی پايداری اکسيداسيون روغن – (تعیین پایداری اکسیداسیون روغنی های معدنی عایق برمبنای مقداراسیدیته حاصل شده ومقدار لجن تولید شده)، تصويربرداري حرارتي (ترموويژن)، تستهای الكتريكال تجهيزات بیرونی پستهاي فشار قوي اشاره نمود. شرکت پویا پژوهش اروید پاژ همواره در تمامی مراحل تحقیقات ، فعالیت ها و ساخت دستگاه های اشاره شده از مشاوره  و رهنمودهای پرفسور برسی بهره مند بوده است.

این شرکت هم اکنون در حال ساخت دستگاههایی همچون دستگاه اندازه گیری تانژانت دلتا و سایر ادوات مربوط به ترانسفورماتور و تجهیزات فشار قوی موردنیاز جهت تعمیر و نگهداری شبکه برق کشور می‌باشد، در ضمن شرکت موفق به ساخت دستگاهایی نظیر خشک کن انلاین و دستگاه سنجش میزان اسیدیته گاز SF6 گردیده که این دو دستگاه در مرحله تست می باشند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *