• ppapco@yahoo.com
  • ایران - مشهد، فکوری 59، پلاک2

دستگاه اندازه گیری پارامترهای گاز عایقی

دستگاه اندازه گیری پازامتر گاز عایقی

ساخت دستگاه اندازه گیری پارامترهای گاز عایقی هگزا فلوراید گوگرد به روش استاندارد برای اولین بار در دنیا